Podnikatel

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR K PRONÁJMU

(aktuální stav )

A.    Byty k pronájmu

- není žádná nabídka -

B.    Nebytové prostory (NP) k pronájmu

a)    NP v centru města

- Nejsou -

b)    NP mimo centrum

1.    Latrán (Chvalšinská) čp. 242 (P-BUS) – kancelářské prostory – VOLNÁ KANCELÁŘ V 2.NP (33 m2)

C.    INFORMACE - nebytové prostory, kde do šesti měsíců končí sjednaná doba nájmu a je či bude jednáno se stávajícím nájemcem o prodloužení nájmu a jeho podmínkách:

- Nejsou -

 

25.5.2018
Ing. Miroslav REITINGER, jednatel společnosti