Podnikatel > Klientské centrum OIS > Produkty a služby OIS

Nabídka služeb a produktů

Oficiálního informačního systému Český Krumlov - www.ckrumlov.cz

Katalogy produktů a služeb

Pro prezentaci firmy, organizace, produktu či služby Vám nabízíme prezentaci v některém z našich katalogů:

Katalog ubytovacích zařízení (dále jen KUZ)
ukázat stránky katalogu KUZ

Katalog stravovacích zařízení (dále jen KSZ)
ukázat stránky katalogu KSZ

Katalog  provozoven /firem, organizací, služeb a produktů/ (dále jen KPR)
ukázat stránky katalogu KPR

Katalog turistických atraktivit /významných akcí, památek, turistických atraktivit a produktů/ (dále jen KTA)
ukázat stránky katalogu KTA

Všechny katalogy umožňují prezentovat informace ve třech jazykových mutacích (česky, anglicky a německy), kompletně zadávat a měnit data klientem. V každém katalogu si lze vybrat několik variant (PROFI, STANDARD, BASIC) a několik druhů doplňkových služeb.

Databáze akcí

Databáze akcí (DBA) soustřeďuje a prezentuje kulturní, společenské a sportovní akce města a regionu již od dubna 1999 a obsahuje mnoho tisíc položek ve třech jazykových mutacích. Hlavním výstupem DBA je „Přehled kulturních a společenských akcí“ na internetové adrese www.ckrumlov.cz/akce.  DBA může využívat každý kdo na území města a regionu (bývalý okres Český Krumlov) pořádá akci a má zájem o její prezentaci na internetu v „Přehledu kulturních a společenských akcí“ případně v dalších výstupech.

Reklamní bannery

Bannery slouží zvýrazněné prezentaci určitého produktu, služby či akce s odkazem na katalogový záznam v OIS. Bannery jsou  komerčním produktem OIS. Reklamní bannery mohou být umístněné na úvodní stránce www.ckrumlov.info, na úvodní stránce jednotlivých modulů (např. TURISTA, PODNIKATEL, B2B/Presse, atd.) na úvodních stránkách (rozcestnících) jednotlivých katalogů (produkty a služby, ubytování, stravování, atraktivity) a na dalších vybraných stránkách OIS s vysokou návštěvností. Reklamní bannery mají přesně definovanou velikost (FB - velký : 370x120px, HB - střední: 180x120px a QB - malý: 180x60px), tvar a umístnění.  Cena bannerů  je určována na časové období (obvykle měsíc nebo násobky měsíců) a je závislá na velikosti, na stránce, pozici, počtu jazykových mutací a směrování.

Registrovaní klienti OIS mohou v administraci katalogů kdykoli objednat reklamní banner.

Webmail v doméně ckrumlov.cz

Našim klientům využívajícím katalogy OIS můžeme vytvořit e-mailové adresy v doméně ckrumlov.cz ve tvaru nazev@ckrumlov.cz, poštovní schránky mohou buď stahovat pomocí poštovních klientů nebo je obsluhovat přes webové rozhraní.

Aktuality

Účelem aktualit je informovat návštěvníky stránek o významných aktuálních událostech. Aktuality připravuje pro modul TURISTA a PODNIKATEL redakční rada destinačního managementu (zástupce DM, IC a OIS), pro modul OBČAN redakční rada MÚ (obdor kanceláře starosty).  

Mailfórum

Účelem mailfóra je informovat její účastníky o novinkách na území Českokrumlovska, zprávy mailfóra obvykle slouží i jako krátké upozornění na nové Aktuality OIS. Forma rozesílaných zpráv je výhradně textová, text musí být stručný, pro doplňující informace je doplněn odkazy na internetové stránky. 

Virtuální servery

Pro rozsáhlejší prezentace našich klientů, které překročí rozsahem a strukturou záznam v některém z našich katalogů, nabízíme v rámci domény ckrumlov.cz, vytvoření samostatného webového prostoru s vlastní strukturou, samostatnou administrací. Jako příklady lze uvést např.:  www.divadlo.ckrumlov.cz , www.seidel.ckrumlov.cz , www.encyklopedie.ckrumlov.cz a pod.

Další aplikace a služby

Pohlednice
Fotogalerie
Mapy
Počasí / Teplota