Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Kultura, akce > Městská knihovna

Městská knihovna v Českém Krumlově

Městská knihovna, nádvoří bývalé prelatůry

Horní 155
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Martin Nechvíle

Telefon: +420 380 714 765
Mobil: +420 777 593 522

E-mail: reditel@knih-ck.cz
WWW: www.knih-ck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Městská knihovna; Divadlo, kino, knihovna

Poloha na mapě


Městská knihovna v Českém Krumlově

Sídlo: Horní 155, Český Krumlov
Městská knihovna v Českém Krumlově je od 1.1.1998 zařízením Města Český Krumlov. Byla pověřena výkonem tzv. regionálních funkcí, tzn. že stejně jako bývalá Okresní knihovna v Českém Krumlově nadále pečuje o menší veřejné knihovny regionu (městské, příp. obecní knihovny, kterých je v regionu celkem 40).
Knihovní fond obsahoval k 1. 1. 2017 – celkem 120 393 knihovních jednotek.

Městská knihovna v Českém Krumlově zahrnuje ústřední knihovnu v Horní 155 a dále provozy - pobočky na sídlišti Plešivec a Mír.Kulturní akce v Městské knihovně:

Oddělení pro dospělé

Termín Od - Do
01.01.2018 - 30.06.2018   (Po-Út,Čt-Pá) 08:00 - 18:00
01.07.2018 - 31.08.2018   (Út) 08:00 - 11:30
01.07.2018 - 31.08.2018   (Čt) 09:00 - 11:30
01.07.2018 - 31.08.2018   (Út,Čt) 13:00 - 18:00
01.09.2018 - 31.12.2018   (Po-Út,Čt-Pá) 08:00 - 18:00
Oddělení pro děti a mládež

Termín Od - Do
01.01.2018 - 30.06.2018   (Pá) 09:00 - 12:00
01.01.2018 - 30.06.2018   (Út,Čt) 13:00 - 17:00
01.01.2018 - 30.06.2018   (Pá) 13:00 - 16:00
01.01.2018 - 30.06.2018   (Po) 13:00 - 18:00
01.07.2018 - 31.08.2018   (Út) 08:00 - 11:30
01.07.2018 - 31.08.2018   (Út) 08:00 - 11:30
01.07.2018 - 31.08.2018   (Čt) 09:00 - 11:30
01.07.2018 - 31.08.2018   (Čt) 13:00 - 18:00
01.07.2018 - 31.08.2018   (Út) 13:00 - 16:00
01.09.2018 - 31.12.2018   (Pá) 09:00 - 12:00
01.09.2018 - 31.12.2018   (Út,Čt) 13:00 - 17:00
01.09.2018 - 31.12.2018   (Po) 13:00 - 18:00
01.09.2018 - 31.12.2018   (Pá) 13:00 - 16:00
Studovna a čítárna

Termín Od - Do
01.01.2018 - 31.12.2018   (Út,Čt) 09:00 - 11:30
01.01.2018 - 31.12.2018   (Út,Čt) 13:00 - 18:00
01.01.2018 - 30.06.2018   (Po,Pá) 13:00 - 18:00
01.07.2018 - 31.08.2018   (Po,Pá) 09:00 - 11:30
01.09.2018 - 31.12.2018   (Po,Pá) 13:00 - 18:00

Uživatelé mají k dispozici cca 120 titulů periodik (noviny, časopisy, zpravodaje apod.)k prezenčnímu i absenčnímu půjčování, elektronickou databázi právních informací a fond tzv. zvukových knih (pouze pro handicapované uživatele). Studovna soustavně doplňuje bohatý fond regionální literatury, příručkovou literaturu a umožňuje přístup k Internetu na 5 uživatelských počítačích.
Pobočka knihovny Plešivec 366

Termín Od - Do
01.01.2018 - 31.12.2018   (Po) 10:00 - 12:00
01.01.2018 - 31.12.2018   (Po) 13:00 - 18:00

Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Plešivec. Foto Jiří Šneider

Pobočka Plešivec nabízí uživatelům výpůjční služby knih a časopisů a přístup k Internetu.
Pobočka knihovny Mír - Urbinská 187

Termín Od - Do
01.01.2018 - 31.12.2018   (Út) 10:00 - 12:00
01.01.2018 - 31.12.2018   (Út) 13:00 - 18:00

Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Mír. Foto Jiří Šneider_atr218g13b

Poskytuje uživatelům běžné výpůjční služby knih a časopisů a také přístup k Internetu.
Knihovna na Facebooku

Fotogalerie

Městská knihovna v Českém Krumlově, nádvoří. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, oddělení pro dospělé. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, oddělení pro dospělé. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, oddělení pro dospělé. Foto Jiří Šneider
Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Plešivec. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Mír. Foto Jiří Šneider